Byl jsi stvořen k tomu, abys žil nadpřirozený životní styl Božího království.